Vyhľadávanie

+

Colný deklarant – 3 moduly (trojdňový kurz)

Cieľom prezenčného kurzu je komplexná príprava na zodpovedný výkon funkcie colného deklaranta.
Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých pracovníkov colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných alebo deklaračných firiem.
Trojdňový kurz, kde je každý deň prednášaný samostatný modul.
Priebeh kurzu:
  • Modul 1 – 23.11.2021 (utorok)
  • Modul 2 – 24.11.2021 (streda)
  • Modul 3 – 25.1.2021 (štvrtok)

Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne. Cena samostatného modulu je 170 € bez DPH.

Trvanie kurzu: Každý deň od 09,00 do cca 15,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia. V prípade, že nemáte záujem o absolvovanie celého kurzu, ale iba o niektorý modul, uveďte to v prihláške.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
450 € 540 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE

Komplexná príprava na zodpovedný výkon funkcie colného deklaranta.

PRE KOHO JE URČENÝ

Začiatočníci a mierne pokročilí pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných alebo deklaračných firiem.

OBSAH KURZU

Každý deň je prednášaný samostatný modul.
Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne.
Cena samostatného modulu je 170 € bez DPH.

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie
– EÚ ako colná únia a jednotný trh- terminológia a základné colné predpisy- colné schválené určenie alebo použitie a colné režimy- colný dlh – vznik, zánik, vymeranie, výber, platba, zabezpečenie- zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie

2. modul – Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru
– spoločný colný sadzobník, členenie, obsah, poznámky, používanie- používanie databázy TARIC SK a EÚ, vyhľadávanie, kalkulačný modul, príklady- klasifikácia tovarov, Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatúra- colnotarifné zatriedenie tovaru, uplatňovanie pravidiel, príklady- colná hodnota a základy pôvodu tovaru

3. modul – Colná problematika v praxi
– pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)- colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)- elektronické colné konanie, náležitosti, priebeh, uplatňovanie- zjednodušené postupy v colnom konaní- aktuálne a očakávané zmeny colných predpisov – informatívne- záver – diskusia, užitočné weby a informácie- skúška a vydanie osvedčenia o absolvovaní školenia (pre absolventov všetkých troch modulov)

ZÁVEREČNÝ CERTIFIKÁT

Na základe záverečnej skúšky po absolvovaní všetkých troch modulov vydávame osvedčenie o absolvovaní školenia.

V prípade, že nemáte záujem o absolvovanie celého kurzu, ale iba o niektorý modul, uveďte to v prihláške.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch