Vyhľadávanie

+

Colná problematika v logistike

Cieľom školenia je získanie základnej orientácie v colnej problematike. Pochopenie dôležitých pojmov, ich významu, a obsahu, druhoch colných režimov, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučiť sa ako eliminovať možné riziká. Zdôraznenie osobitosti colného konania u všetkých druhoch dopravy.

Cieľovou skupinou sú pracovníci v logistike, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, manažéri v doprave a logistike, ale aj obchodníci, pre nákup a predaj. Taktiež pracovníci, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a vybavovaní zásielok.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 16:00 hod. (čas ukončenia kurzu v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Toto školenie doteraz u nás absolvovalo viac ako 30 účastníkov.

Termín
25.02.2020
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

  • Základné colné predpisy
  • Colné a daňové územia Európskej únie
  • Terminológia
  • Colné konanie a jeho priebeh
  • Colné režimy
  • Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty – dovoz, vývoz , tranzit (písomné, elektronické, ústne, iným spôsobom)
  • Druhy dokladov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná – námorná, vnútrozemská riečna, poštová, preprava potrubím vedením)
  • Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)
  • Pôvod tovaru, pravidlá, preukazovanie, osvedčenia.
  • Zmluvné a autonómne preferencie

Aktuálne zmeny colných predpisov

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch