Vyhľadávanie

+

Verejné obstarávanie

Cieľom kurzu je časovo efektívne získanie uceleného a komplexného prehľadu o verejnom obstarávaní, vrátane legislatívnych zmien účinných od 18.4.2016.

Kurz je určený pracovníkom verejnej správy a prijímateľom štátnej pomoci alebo prostriedkov z fondov.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Právo
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

 • kto a za akých podmienok je povinný verejne obstarávať,
 • oslobodenie od povinnosti verejne obstarávať,
 • zmeny týkajúce sa finančných limitov, a to aj pre rok 2016
 • evidencia referencií, uzatváranie dodatkov, určenie ceny plnenia pri rámcovej dohode,
 • rozdeľovanie zákaziek na časti a zmiešané zákazky po novom,
 • zmena zmlúv v novom zákone a odstúpenie od zmluvy,
 • zadávanie zákaziek, podmienky účasti, súťažné podklady, zábezpeka, vrátane toho, čo prinesie nový zákon v týchto oblastiach,
 • predkladanie ponúk, ich otváranie a vyhodnocovanie pri nadlimitných a podlimitných zákazkách,
 • verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, pripravované nové postupy: inovatívne partnerstvo,
 • subdodávatelia v súčasnosti a po novom,
 • zadávanie nadlimitných zákaziek v porovnaní s novou právnou úpravou,
 • zadávanie podlimitných zákaziek, prinesie nová právna úprava zásadné zmeny?
 • návrat zákaziek s nízkou hodnotou?
 • revízne postupy,
 • otázky a odpovede.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch